DOBLE LDS-6 analizator wyładowań niezupełnych PN-IEC 60270

LDS-6

Fabrycznie nowy

Analizator WNZ DOBLE LDS-6 do badania układów elektroizolacyjnych metodą konwencjonalną zgodnie PN-IEC 60270. Wyposażony w zaawansowane oprogramowanie do analizy i automatycznej klasyfikacji WNZ. Przeznaczony dla uczelni, jednostek badawczych, działów kontroli jakości producentów aparatów i urządzeń elektrycznych oraz diagnostycznych ekip terenowych.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Poczytaj o nim na naszym blogu

Przyrząd wyposażony jest w szereg funkcji analitycznych, które pozwalają na bardzo głęboką analizę zjawisk zachodzących w materiałach elektroizolacyjnych, na które oddziałuje pole elektryczne pochodzące od przyłożonego wysokiego napięcia. Szeroko stosowany w Polsce przez uczelnie, zakłady badawcze oraz producentów urządzeń i aparatów wysokiego napięcia, wykorzystujących materiały elektroizolacyjne (np. producenci kabli, transformatorów, silników, generatorów oraz rozdzielnic). Wraz z odpowiednio dobraną impedancją pomiarową, kalibratorem oraz układem sprzęgnięcia z obiektem badanym, pozwala na badanie WNZ zgodnie z powszechnie stosowaną normą PN-IEC 60270, opisującą konwencjonalny pomiar WNZ. Oprogramowanie wyposażone jest w funkcję porównania sygnatury bieżącej WNZ z sygnaturami zapisanym w bazie odniesienia w celu poprawnej klasyfikacji rodzaju uszkodzenia izolacji. Obsługuje pomiary multipleksowane. Ma wbudowany kanał do bramkowania (oślepianie głównego kanału w momencie pojawienia się sygnału zakłócającego odebranego w kanale bramkowania). Oprogramowania LDS-6 obsługuje również okienkowanie fazowe. Posiada opcję oprogramowania raportującego LDC-TR.

Wraz z analizatorem oferujemy bogaty zestaw akcesoriów:

- dobierane do konkretnego zastosowania impedancje pomiarowe (LDM 5 oraz różnicowa LDB 5)

kondensatory sprzęgające (również z wbudowaną impedancją pomiarową, patrz PDDC-17 oraz PDDC-24)

- kalibratory ładunku pozornego (np. DOBLE LDC-5 oraz PDC1 i PDC2 do badań kablowych)

- multipleksery do pomiarów wielofazowych

- filtry zakłóceń 

Specyfikacja techniczna LDS-6

Próg wykrywania ładunku pozornego                                < 1 pC

Rozdzielczość pomiarowa                                                 1 pC

Najwyższy wykrywalny poziom wnz                                  100000 pC

Tłumienie na wejściu                                                       0 dB... 93 dB, w krokach 3 dB

Górna częstotliwość pasma                                              20 MHz

Rozdzielczość przetwornika A/C                                        12 bit

W załączeniu ulotka z parametrami i opisem.

DOBLE-LDS-6-1

Klasyfikacja-wnz-DOBLE-LDS-6

                              

 

Pobierz opis produktu

Ulotka

Ulotka z opisem technicznym

Pobierz opis produktu (68.58k)