INFORMACJE

Producenci

Oferujemy badania i pomiary w terenie: transformatorów, przekładników, kabli, rozdzielnic, ograniczników przepięć, silników itp.

Oferujemy analizy jakości energii elektrycznej: kompensacja mocy biernej, zgodność z PN 50160, optymalizacja kosztów energii elektrycznej  itp.