Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

P.U.H. "POLTRADE TECHNOLOGIES" S.C. PRZEMYSŁAW WIDZIEWICZ, DOROTA WIDZIEWICZ

Celem projektu jest wprowadzenie do działalności przedsiębiorstwa innowacyjnych usług dzięki zakupowi specjalistycznego pojazdu serwisowo – pomiarowego oraz aparatury pomiarowej zwiększając w ten sposób konkurencyjność na rynku usług metrologicznych – pomiarowo - serwisowych dla przemysłu. Planowana inwestycja polega na dywersyfikacji dotychczasowego sposobu dostarczania usług. Realizacja projektu pozwoli firmie zwiększyć konkurencyjność oraz zatrudnienie, poprawić warunki pracy i zdywersyfikować źródła przychodów.

Wartość projektu: 835 391,40 PLN    Wartość dofinansowania: 577 303,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie

www.rpo.slaskie.pl