Oferujemy badania i pomiary w terenie: transformatorów, przekładników, kabli, rozdzielnic, ograniczników przepięć, silników itp.

Oferujemy analizy jakości energii elektrycznej: kompensacja mocy biernej, zgodność z PN 50160, optymalizacja kosztów energii elektrycznej  itp.

Oferujemy usługi sprawdzenia/wzorcowania aparatury pomiarowej w tym aparatury wysokonapięciowej

Obsługujemy serwisowo aparaturę pomiarową (przeglądy techniczne, naprawy) :

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny aparatury MEGGER

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny aparatury ALTANOVA (DOBLE, LDIC, LEMKE, PHENIX TECHNOLOGIES, MORGAN SCHAFFER, VANGUARD, TECHIMP)  

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny B2 ELECTRONIC (PD/TD/BA)

- przeglądy i naprawy i wzorcowanie aparatury Seba KMT HAGENUK HDW Salzgitter Elektronik (Centrix/R20/R30/Compact/Vario/W202/City System) oraz przenośnych urządzeń

- serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny oraz wzrocowanie FLUKE i AMPROBE

- przeglądy i naprawy i wzorcowanie aparatury aparatury INTERENG KMT (R-Line, P-Line i inne przenośne)

- przeglądy i naprawy i wzorcowanie lokalizatorów 3M Dynatel

Oferujemy również usługi sprawdzenia-wzorcowania wysokonapięciowej aparatury probierczej, mierników instalacyjnych, multimetrów, mierników temperatury (w tym kamer termowziyjnych oraz pirometrów), urządzeń do pomiaru jakości energii elektrycznej. Oferujemy usługi kalibracji instalacji do pomiaru stężeń gazów palnych i wybuchowych.

Wykonujemy przełożenia aparatury pomiarowej, zabudowę samochodów specjalnych oraz montaż zestawów prądotwórczych podpodwoziowych oraz w przedziale silnikowym pojazdu.  

Zgłoszenia serwisowe pod numerem: +48 32 608 59 51

Naprawa dopalarki TAURON     Serwis aparatury kontrolno pomiarowej Wzorcowanie VARIO HAGENUK

 

Sewis CalistoWozy pomiarowe TAURON