Oferujemy usługi metrologiczne: 

- sprawdzenie & wzorcowanie & adjustacja stacji monitorowania i instalacji gazów palnych & gazów wybuchowych & gazów toksycznych

- sprawdzenie & wzorcowanie & adjustacja wysokonapięciowych systemów probierczych i pomiarowych (w tym do pomiaru WNZ z akredytacją)

- sprawdzenie & wzorcowania & adjustacja mierników wielkości elektrycznych & nieelektrycznych