Jednokanałowa centralka monitoringu gazowego MONICON

MONICON1

Fabrycznie nowy

Jednokanałowa centralka monitorująca stężenia gazów palnych i toksycznych MONICON. Pełna zgodność z normami. Dostosowana do pracy w agresywny środowisku przemysłowym. Konkurencyjna cena.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

• Udoskonalony cyfrowy odczyt informacji
• Programowalna przez użytkownika
• Niski pobór mocy
• Wbudowany akumulator dla rezerwowego zasilania
• Analogowe wyjście 4-20 mA
• Rozbudowana detekcja błędów
• Klasa ochrony IP65


Cyfrowe Przetwarzanie Sygnału


Monicon utorował drogę nowoczesnego podejścia do zagadnienia „znaczącego zmniejszenia fałszywych alarmów” poprzez przetwarzanie sygnału czujnika za pomocą zaawansowanego programu dokonującego obszernej analizy informacji w samym procesorze. Nowe algorytmy programu
do obróbki i przetwarzania cyfrowych sygnałów firmy Monicon są efektem innowacyjnego podejścia do kompensacji niepoŜądanych efektów
wywołanych przez RFI (zakłócenia na częstotliwościach radiowych), zmiany wilgotności, EMI (zakłócenia elektromagnetyczne), zmiany ciśnienia, wibracje i zakłócenia elektryczne. Automatyczny test (selftest) Układy oparte na mikroprocesorach ustawicznie sprawdzając stan i funkcjonalność systemu. Program testujący program główny bada przede wszystkim integralność podukładów systemu, oprogramowania systemowego
(oprogramowanie główne), okablowania czujników, wiarygodności sygnału czujnika, pomocniczego okablowania etc. W przypadku wystąpienia błędu
(co jest zdarzeniem mało prawdopodobnym), cyfrowy wyświetlacz pokaże charakter stanu w jakim znalazł się system w trybie diagnostycznym
przyjaznym dla uŜytkownika. Stacja monitorując jest nowatorskim, ekonomiczną, montowaną na ścianie i w pełni samodzielną jednostką. Urządzenie to zostało zaprojektowane do współpracy z detektorem gazów toksycznych T100, a takŜe z detektorem gazów palnych CGS500. Stacja monitorująca współpracując z wymienionymi detektorami i służy do  monitorowania zakresu toksyczności gazów, palności gazów i tlenu w wielu procesach przemysłowych. Stacja ta może także współpracować z detektorem gazu na podczerwień IR100.

Stacja monitorująca jest takŜe kompatybilna z wieloma innymi nadajnikami 4-20 mA , włączając w to sondy temperatury. Koncentracja gazu wskazywana jest na 4-cyfrowym, 7-segmentowym wyświetlaczu podczas gdy inny 2-znakowy alfanumeryczny wyświetlacz wskazuje status przyrządu.
Prosta obsługa i mikroprocesorowe sterowanie stacji monitorującej oraz wsparcie ze strony czytelnego menu, połączone z pełną programowalnością
przez uŜytkownika wartości zadawanych parametrów alarmu, opcji przekazywania, zakresu, typu czujników i wielu innych parametrów, w
końcowym efekcie powodują wyjątkowo elastyczną kontrolę nad systemem. Stacja monitorując ma wbudowaną baterię ładowalną 12V, 1,2 Ah
(ołowiowo-kwasową) co zapewnia nieprzerwaną pracę nawet w czasie awarii zasilania podstawowego. Staranność przy projektowaniu produktu oraz rygorystyczne test jakości w połączeniu z stosowaniem normy jakości ISO 9002, zapewnia jego najwyższą jakość i niezawodność działania.
Stacja monitorująca reprezentuje solidne, łatwe do uŜycia, ekonomiczne, urządzenie, skutecznie monitorujące gaz, w obszarach gdzie bezpieczeństwo
ma pierwszorzędne znaczenia.


Stacja monitorująca parametry techniczne

Wysokość 160 mm
Szerokość 240 mm
Głębokość 90 mm
Masa 3,0 kg (włączając opcjonalnie
baterię 1,2 Ah, jeśli wyposaŜono)
Otwory montażowe 4 otwory, ∅4,2 mm, rozmieszczenie
130 mm (pionowo) 288 mm
poziomo) Dane środowiskowe
Temperatura pracy -18oC do +66oC
Temperatura magazynowania -40oC do +66oC
Zakres wilgotności 10% RH to 90%RH (bez kondensacji)

Elektryczne dane techniczne


Napięcie zasilania 230V AC (opcjonalnie 115 VAC)
Pobór mocy 5W
Bezpiecznik topikowy 1AT
Bezpiecznik baterii 1,5 lutowany SMD, auto reset, PTC
Podłączenie czujnika 3 Ŝyłowy, ekranowany, 0,5 mm2 do
1,5 mm2
Styki przekaźnika SPDT, 250V, 3A kaŜdy dla A1,A2,A3
& BŁAD (4 przekaźniki)
Analogowe wyjście 4-20 mA do maksimum 250 Ω
Czas operacyjny pracy baterii typowo 4 godziny z w pełni
naładowana
baterią 1,2AH (czujnik T100)
Napięcie akumulatora 12V
Typ akumulatora ołowiowo-kwasowy
Typ czujnika gazu palnego Monicon CGS500, CGS100 lub inny
kompatybilny czujnik
Typ czujnika gazu toksycznego Monicon T100, IR100 lub
kompatybilny
inny 4-20mA
Nadajnik Czas stabilizacji Wybór uŜytkownika pomiędzy 1 i
255 sekundami
Głośnik wyjściowy 2,5 kHz, 84db(A) @1m
Ochrona przed przepięciami: warystor

Produkty powiązane

Pobierz opis produktu

Stacja 1 kanałowa

Ulotka MONICON stacja monitoringu 1 kanał

Pobierz opis produktu (49.03k)