Monitoring wyładowań niezupełnych generatorów i silników DOBLE TECHIMP
search
  • Monitoring wyładowań niezupełnych generatorów i silników DOBLE TECHIMP
  • Monitoring wyładowań niezupełnych generatorów i silników DOBLE TECHIMP
  • Monitoring wyładowań niezupełnych generatorów i silników DOBLE TECHIMP
  • Monitoring wyładowań niezupełnych generatorów i silników DOBLE TECHIMP
  • Monitoring wyładowań niezupełnych generatorów i silników DOBLE TECHIMP
  • Monitoring wyładowań niezupełnych generatorów i silników DOBLE TECHIMP
  • Monitoring wyładowań niezupełnych generatorów i silników DOBLE TECHIMP
  • Monitoring wyładowań niezupełnych generatorów i silników DOBLE TECHIMP

Monitoring wyładowań niezupełnych wnz on-line dla generatorów i silników DOBLE TECHIMP

System monitorowania wyładowań niezupełnych wnz on-line 24/7/365 pozwalający na zabezpieczenie kluczowych zasobów wirnikowych tj. silniki i generatory średniego napięcia w elektrowniach oraz w systemach potrzeb własnych zakładów przemysłowych jak również w przemyśle dla napędów o krytycznym znaczeniu.

 

Regulamin zakupów

Silniki i generatory charakteryzują się złożonym układem elektromechanicznym narażonym na różne czynniki stresowe: termiczne, elektryczne, otoczenia i mechaniczne (TEAM). Czynniki te powodują starzenie się izolacji. Zwiększając naprężenia spowodowane zmianami obciążenia, przepięciami lub niebezpiecznymi obszarami otoczenia, można przyspieszyć starzenie.

Aby zapobiec awariom maszyny przed końcem projektowanego okresu użytkowania, monitorowanie pomoże w określeniu i wdrożeniu właściwej strategii obsługi i konserwacji. TECHIMP oferuje szeroką gamę usług testowania i rozwiązań ciągłego monitorowania, od pojedynczych silników po kompletne elektrownie.

System GLOBAL MONITORING od DOBLE Techimp został wyposażony w najnowsze techniki przetwarzania sygnałowego (mapa T-F opisana w normach IEC 60034 27 & IEEE 1434 2014) co pozwala na wyeliminowanie problemów związanych z dyskryminacją zakłóceń i sygnału użytecznego. Wbudowane w software algorytmy pozwalają na automatyczną klasyfikację wykrytych zdarzeń wnz i monitoring trendu zmian sygnałów odpowiadających poszczególnym mechanizmom wywołującym wnz. System może być w łatwy sposób rozszerzony o inne funkcje monitorujące. DOBLE dostarcza również własny system nadzorczy SCADA o nazwie TiSCADA. Oprócz dostawy systemów pod klucz oferujemy usługi diagnostyczne dla maszyn wirnikowych w tym możemy zaoferować pakiet zdalnej analizy eksperckiej danych pobieranych z systemu monitorującego. Na zapytanie przesyłamy referencje instalacji systemów DOBLE TECHIMP na świecie.

GLOBALPDROTATING