Inteligentny monitor gazów palnych MONICON S500L

MONICON S500L

Fabrycznie nowy

Inteligentny monitor gazów palnych MONICON S500L

Zadzwoń i zapytaj dzisiaj o najlepszą cenę na rynku !

+48 32 608 59 51

+48 600 338 688

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Opis produktu:


· detektor mikroprocesorowy S500
· wyjście analogowe 4-20mA
· beznapięciowe styki przekaźnikowe
· cyfrowy interfejs RS485
· grafi czny wyświetlacz alfanumeryczny
· kalibracja jednoosobowa
· kompaktowy
· posiada certyfi kat ATEX EExd IIC T6
· niski pobór mocy
· działa autonomicznie


S500 to wysokiej jakości, kompaktowy, inteligentny czujnik gazów, oferujący całą gamę zaawansowanych funkcji pozwalających na uzyskanie natychmiastowego i niezawodnego ostrzeżenia przed niebezpiecznymi, wybuchowymi koncentracjami gazów palnych. S500 działa autonomicznie lub wraz ze sterownikiem programowalnym lub komputerem. S500 mieści się w estetycznej, kompaktowej obudowie i podlega jednoosobowej
kalibracji i konfi guracji nawet w obszarach zagrożonych wybuchem. Koncentracja gazu jest wyświetlana na 4-znakowym wyświetlaczu alfanumerycznym, wskazującym również status urządzenia. S500 jest w pełni programowalny przez użytkownika i nie wymaga dodatkowych
regulacji podczas kalibracji ponieważ wbudowany mikrokontroler wspomaga proces kalibracji. Wszystkie nastawy użytkownika zapisane są w nieulotnej pamięci (EEPROM) i zachowane nawet w przypadku zaniku napięcia zasilającego.

Typowe aplikacje czujnika S500:


· rafinerie
· zakłady chemiczne
· platformy wiertnicze
· przetwórnie gazów technicznych
· magazyny paliw płynnych i gazów
· rurociągi gazowe
· pola zbiorników paliw
· laboratoria
· przemysł petrochemiczny


S500 Intelligent Gas Monitor. S500 używa sprawdzonego termokatalitycznego czujnika Monicon CGS500 współpracującego z zaawansowanym mikrokontrolerem zaprogramowanym zaawansowanym oprogramowaniem sterującym. Gaz palny utleniając się na powierzchni elementu
termokatalitycznego wywołuje niezrównoważenie mostka Whetstona. Sygnał niezrównoważenia jest wzmacniany do napięcia proporcjonalnego do stężenia monitorowanego gazu. Napięcie to z kolei jest przetworzone przez mikroprocesor. Układ nadzorczy nadzoruje obwody detektora i w
razie potrzeby resetuje detektor w przypadku wykrycia zaburzenia w jego pracy. S500 jest kalibrowany/programowany za pomocą magnesu uruchamiającego kontaktrony. Operator jest prowadzony poprzez szereg opcji przyjaznego menu użytkownika. Mikroprocesor na bieżąco kontroluje działanie całego układu. W mało prawdopodobnym przypadku uszkodzenia układ sam podaje komunikat diagnostyczny na wyświetlaczu
alfanumerycznym.

 

Produkty powiązane

Pobierz opis produktu