Czujnik gazów palnych MONICON CGS500

MONICON CGS 500

Fabrycznie nowy

Czujnik gazów palnych CGS 500 produkcji MONICON.

Zadzwoń i zapytaj dzisiaj o najlepszą cenę na rynku !

+48 32 608 59 51

+48 600 338 688

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Detektor gazów łatwopalnych CGS500


· skompensowany temperaturowo
· niski dryft
· poprawiona odporność na “zatrucie czujnika”
· długi czas życia
· krótki czas reakcji
· chropowaty, nierdzewny stalowy czujnik
· wykrywa łatwopalne gazy i rozpuszczalniki
· duży wybór akcesorii
· certyfi kat ATEX II 2 G EEx d IIC T6


Czujnik CGS500 został zaprojektowany w celu  mierzenia stężenia łatwopalnych gazów w skali 0-100% DGW (Dolna Granica Wybuchowości).
CGS500 jest dostępny w postaci samodzielnego czujnika lub z iskroszczelną skrzynką połączeniową. Każdy czujnik zawiera po dwa
elementy termokatalityczne. Łatwopalne gazy utleniają się na powierzchni aktywnego elementu podczas, gdy drugi element kompensuje wpływ temperatury, ciśnienia oraz inne parametry. Każdy element składa się z zwoju drutu z czystej platyny otoczonego podłożem z tlenku glinu zawierającego katalizator. Prąd elektryczny przechodząc przez elementy podnosi ich temperaturę do poziomu w którym rozpoczyna się
utlenianie. Katalizator obniża temperaturę w elemencie utleniającym się, co w rezultacie wydłuża czas pracy elementu i prowadzi do
znacznego zmniejszenia poboru energii. Czujnik CGS500 jest dostępny w różnych modelach. CGS500-NP30 jest wytrzymałym czujnikiem ogólnego zastosowania. CGS500-300P posiada podwyższoną odporność na zatrucie a CGS500-VQ41 jest optymalny do monitorowania stężenia amoniaku i nafty

 

Produkty powiązane

Pobierz opis produktu