Głosowy system do identyfikacji/fazowania kabli NDB VCI-3

NDB VCI-3

Fabrycznie nowy

NDB TECH VCI-3 służy do pewnej głosowej identyfikacji i fazowania kabla. Przyrząd został uznany przez zakłady energetyczne za najbezpieczniejsze rozwiązanie w swojej klasie.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Film instruktażowy

NDB TECH VCI-3  podaje sygnał prądowy na identyfikowany kabel/przewód poprzez przewody pomiarowe lub poprzez nadawcze cęgi prądowe. Sygnał prądowy zawiera zmodulowany głos montera jednoznacznie  identyfikujący fazę/kabel nagrany przez mikrofon w nadajniku. Uziemienie jest wymagane na jednym lub 2 końcach kabla 3-fazowego. Gwarantuje to bezpieczeństwo podczas procesu identyfikacji/fazowania. Detektor VCI-3 potrafi wykryć w sposób pewny i niezawodny selektywny sygnał nadawczy z nadajnika. Zestaw VCI-3 jest niezwykle mały,lekki  i łatwy w obsłudze.

Nadajnik tonalny posiada wbudowany mikrofon do nagrywania głosu informacji identyfikacyjnej montera oraz głośnik. Nadajnik podaje sygnał galwanicznie na poszczególne fazy identyfikowanego kabla lub magnetycznie za pomocą nadawczych cęgów prądowych.  Cęgi indukują prąd nawet w izolowanych żyłach. Wbudowany pakiet akumulatorów gwarantuje 8 godzin ciągłej pracy.

Specyfikacja urządzenia:

Zestaw głosowego identyfikatora kablowy do identyfikacji kabli elektroenergetycznych nN, SN i WN w wiązce w stanie bez napięciowym  

Składający się z:  

- nadajnika głosowego umożliwiającego nagranie identyfikacyjnego głosu operatora (do min 4 sekund w paśmie od maks. 350 Hz to min. 3kHz) oraz generowanie min. 3 częstotliwości w paśmie od 400 do 600 Hz pozwalających na jednoznaczne zidentyfikowanie kabla w wiązce. Nadajnik zasilany sieciowo i z wbudowanego akumulatora (min. 4 h pracy na naładowaniu). Nadajnik musi być wykonany z odpornego na udary mechaniczne tworzywa i musi posiadać wbudowany głośnik, który przez min 2 minuty odtwarza nadawany nagrany komunikat identyfikacyjny. Musi również mieć diody LED, które migają w przypadku niepoprawnego domknięcia cęgów nadawczych.  

- lekkiego i odpornego na udary mechaniczne odbiornika, wyposażonego w akumulator (min. 4 h pracy na naładowaniu) pozwalającego na identyfikację kabli pojedynczych (1 faza na kabel) oraz zespolonych (3 faza na kabel) w wiązce oraz na uzgadnianiu faz po przecięciu kabla o długości do min 10 km. Wskazanie akustyczne (głośnik) i optyczne (diody LED)   - dwóch czujników magnetycznych: prostego dla kabli i przewodów pojedynczych, oraz różnicowego w kształcie litery L dla identyfikacji na kablach zespolonych PILC  

- czujnika typu “cyrkiel” do fazowania kabla po przecięciu, pozwalającego na zwieranie 2 przewodów w miejscu uzgadniania faz (np. w wykopie kablowym) w celu potwierdzenia fazy pozostałej (3-ciej)

- opcjonalnego zestawu 3 cęgów indukcyjnych podłączanych do nadajnika w celu podania sygnału identyfikacyjnego na identyfikowany kabel o rozwarciu min. 54 mm (UWAGA JEST TEŻ DOSTĘPNA WERSJA 79 mm). Daje to możliwość bezpiecznej pracy bez odziemiania kabla   

- zestawu przewodów dł. min 2 m zakończonych zaciskami krokodylowymi do podłączenia galwanicznego nadajnika do identyfikowanego kabla  

- walizki transportowej z odpornego na udary mechaniczne tworzywa   Zestaw odznacza się następującymi cechami:   - służy do identyfikacji kabli 3 fazowych nN, SN i WN w stanie bez napięciowym

- nie wymaga wstępnej kalibracji przed wykonaniem identyfikacji

- przy układzie 3 fazowym symetrycznym nie pozwala na występowania wprowadzających w błąd operatora prądów powrotnych - nagrany głos operatora uwierzytelnia proces identyfikacji

Akcesoria do VCI-3

Fot. Dostępne akcesoria dla identyfikatora VCI-3

Pobierz opis produktu