Skopometr FLUKE 120 B

Skopometr 120B

Fabrycznie nowy

Seria skopometrów (przenośne oscyloskopów) FLUKE 120B

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Oscyloskopy Fluke z serii 120B
Przyrządy ScopeMeter z serii 120B z podwójnym wejściem i multimetrem cyfrowym doskonale nadają się do przemysłowych zastosowań elektrycznych i elektromechanicznych, w których wymagany jest solidny oscyloskop przenośny. Seria ta obejmuje również modele o paśmie 20 i 40 MHz, a ponadto pozwala na integrację z aplikacją mobilną Fluke Connect® oraz oprogramowaniem FlukeView® do skopometrów, dzięki czemu można rozszerzyć możliwości w zakresie współpracy, analizy danych i archiwizacji najważniejszych informacji pomiarowych

Specyfikacje

Tryb oscyloskopu
Pionowo
Charakterystyka częstotliwościowa — sprzężenie pojemnościowe DC Bez sond i przewodów pomiarowych (z BB120) 123B: DC do 20 MHz (-3 dB)
124B oraz 125B: DC do 40 MHz (-3 dB)
Z ekranowanymi przewodami pomiarowymi STL120-IV 1:1 DC do 12,5 MHz (-3 dB) / DC do 20 MHz (-6 dB)
Z sondą VP41 10:1 123B: DC do 20 MHz (-3 dB)
124B oraz 125B: DC do 40 MHz (-3 dB)
Charakterystyka częstotliwościowa — sprzężenie pojemnościowe AC (w przypadku spadku wzmoznienia) Bez sond i przewodów pomiarowych <10 Hz (-3 dB)
Z ekranowanymi przewodami pomiarowymi STL120-IV 1:1 <10 Hz (-3 dB)
Z sondą VP41 10:1 <10 Hz (-3 dB)
Czas narastania, bez sond
i przewodów pomiarowych
123B <17,5 ns
124B i 125B <8,75 ns
Impedancja wejściowa Bez sond i przewodów pomiarowych 1 MΩ//20 pF
Z adapterem BB120 1 MΩ//24 pF
Z ekranowanymi przewodami pomiarowymi STL120-IV 1:1 1 MΩ//230 pF
Z sondą VP41 10:1 5 MΩ//15,5 pF
Czułość od 5 mV do 200 V na działkę
Analogowy ogranicznik szerokości pasma 10 kHz
Tryby wyświetlania A, -A, B, -B
Maksymalne napięcie wejściowe A i B Bezpośrednie, z przewodami pomiarowymi lub z sondą VP41 Maksymalne napięcie 600 Vrms Cat IV, 750 Vrms.
Z adapterem BB120 600 Vrms
Maks. napięcie zmienne, z dowolnego zacisku do masy 600 Vrms Cat IV, 750 Vrms do 400 Hz
Pozioma
Tryby oscyloskopu Normalny, Pojedynczy, Lista
Zakresy (normalny) Próbkowanie równoważne 123B: 20 ns do 500 ns/działkę
124B i 125B: 10 ns do 500 ns/działkę
Próbkowanie w czasie rzeczywistym 1 μs do 5 s/działkę
Pojedynczy (czas rzeczywisty) 1 μs do 5 s/działkę
Lista (czas rzeczywisty) 1s do 60 s/działkę
Częstotliwość próbkowania (jednocześnie dla obu kanałów) Próbkowanie równoważne (powtarzalne sygnały) maks. 4 GS/s
Próbkowanie w czasie rzeczywistym 1 μs do 60 s/działkę 40 MS/s
 
Wyzwalacz
Odświeżanie wyświetlacza Swobodna praca, po wyzwoleniu
Źródło A, B
Czułość A i B Przy DC do 5 MHz 0,5 działki lub 5 mV
Przy 40 MHz 123B: 4 działki
124B i 125B: 1,5 działki
Przy 60 MHz 123B: N/d
124B i 125B: 4 działki
Nachylenie Dodatnie, ujemne
 
Zaawansowane funkcje oscyloskopu
Tryby wyświetlania Normalny Przechwytuje do 25 ns zakłóceń i wyświetla przebieg poświaty typu analogowego.
Płynny Usuwa szum z kształtu przebiegu.
Bez zakłóceń Nie przechwytuje zakłóceń między próbkami
Obwiednia Rejestruje i wyświetla minimalne i maksymalne przebiegi w czasie.
Automatyczne ustawianie (Connect-and-View™) Ciągła, w pełni automatyczna regulacja amplitudy, podstawy czasu, poziomu wyzwalacza i odstępu wyzwalania oraz wstrzymywanie. Przejście do trybu ręcznego poprzez dokonaną przez użytkownika regulację amplitudy, podstawy czasu lub poziomu wyzwalacza.
 
Miernik z dwoma wejściami
Dokładność wszystkich pomiarów mieści się w zakresie ± (% odczytu + liczba wskazań) od 18°C do 28°C.
Dodaj 0,1× (określona dokładność) dla każdego °C poniżej 18°C lub powyżej 28°C. Dla pomiarów napięcia z sondą 10:1 dodaj niedokładność sondy +1%. Na ekranie musi być widoczny więcej niż jeden okres kształtu fali.
 
Wejście A i wejście B
Napięcie stałe (VDC)
Zakresy 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 750 V
Dokładność ± (0,5% + 5 zliczeń)
Odrzucenie w trybie wspólnym (CMRR) >100 dB przy DC, >60 dB przy 50, 60 lub 400 Hz
Odczyt pełnego zakresu 5000 wskazań
Precyzyjny pomiar prawdziwej wartości RMS napięcia (V AC oraz V AC+DC)
Zakresy 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 750 V
Dokładność od 5% do 100% zakresu (sprzężenie pojemnościowe DC) DC do 60 Hz (V AC+DC) ± (1% + 10 zliczenia)
1 Hz do 60 Hz (V AC) ± (1% + 10 zliczenia)
Dokładność 5% do 100% zakresu (sprzężenie pojemnościowe AC lub DC) od 60 Hz do 20 kHz ± (+2,5% + 15 zliczenia)
Ignorowanie DC (tylko VAC) >50 dB
Odrzucenie w trybie wspólnym (CMRR) >100 dB przy DC
>60 dB przy 50, 60 lub 400 Hz
Odczyt pełnego zakresu 5000 wskazań, odczyt niezależny od jakichkolwiek współczynników szczytu sygnału.
Maks.
Tryby Maks. wartość szczytowa, min. wartość szczytowa lub całkowita amplituda
Zakresy 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 2200 V
Dokładność Dokładność Maksymalna wartość szczytowa lub minimalna wartość szczytowa 5% pełnej skali
Dokładność całkowitej amplitudy 10% pełnej skali
Odczyt pełnego zakresu 500 wskazań
Częstotliwość (Hz)
Zakresy 123B: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz,1 MHz, 10 MHz i 50 MHz
124B i 125B: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz i 70 MHz
Zakres częstotliwości 15 Hz (1 Hz) do 50 MHz w ciągłym automatycznym ustawianiu
Dokładność przy 1 Hz do 1 MHz ± (+0,5% + 2 zliczenia)
Odczyt pełnego zakresu Wskazanie maks. 10 000
Obr./min
Maks. odczyt 50,00 kRPM
Dokładność ± (+0,5% + 2 zliczenia)
Współczynnik wypełnienia (PULSE)
Zakres 2% – 98%
Zakres częstotliwości 15 Hz (1 Hz) do 30 MHz w ciągłym automatycznym ustawianiu
Szerokość impulsu (PULSE)
Zakres częstotliwości 15 Hz (1 Hz) do 30 MHz w ciągłym automatycznym ustawianiu
Odczyt pełnego zakresu 1000 wskazań
Ampery (AMP)
Z cęgami prądowymi Zakresy Podobnie jak w przypadku V DC, V AC, V AC+DC lub PEAK
Współczynniki skali 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A, 400 mV/A, 1 V/A, 10 mV/mA
Dokładność Podobnie jak w przypadku V DC, V AC, V AC+DC lub PEAK (dodaj niepewność cęgów prądowych)
Temperatura (TEMP) z opcjonalną sondą temperatury
Zakres 200°C/działka
Współczynnik skali 1 mV/°C i 1 mV/°F
Dokładność Jak V DC (dodaj niepewność sondy temp.)
Decybele (dB)
0 dBV 1 V
0 dBm (600 Ω /50 Ω) 1 mW w odniesieniu do 600 Ω lub 50 Ω
dB na V DC, V AC lub VAC+DC
Odczyt pełnego zakresu 1000 wskazań
Współczynnik szczytu (CREST)
Zakres od 1 do 10
Odczyt pełnego zakresu 90 wskazań
Faza
Tryby A do B, B do A
Zakres od 0 do 359 stopni
Rozdzielczość 1 stopień
Moc (tylko 125B)
Konfiguracje 1 faza / 3 fazy, 3 obciążenia symetryczne w przewodniku (3 fazy: tylko komponent podstawowy, tylko tryb AUTOSET)
Współczynnik mocy (PF) Stosunek między watami i zakresem VA — od 0,00 do 1,00
Wat Odczyt wartości skutecznej powielających się, odpowiadających próbek z wejścia A (napięcie) i wejścia B (natężenie)
Odczyt pełnego zakresu 999 wskazań
VA Vrms × Arms
Odczyt pełnego zakresu 999 wskazań
Moc bierna (var) [S][208]=”2”[S][210]=”2”[S][212]
Odczyt pełnego zakresu 999 wskazań
Vpwm
Przeznaczenie Zmierzenie sygnałów regulowanych przez modulator szerokości impulsów, np. sygnałów falownika napędu silnikowego.
Zasada działania Odczyty przedstawiają napięcie skuteczne oparte na średniej wartości próbek ze wszystkich okresów częstotliwości podstawowej.
Dokładność Jak Vrms dla sygnałów o przebiegu sinusoidalnym
 
Wejście A do wejścia wspólnego
Om (Ω)
Zakresy 123B oraz 124B 500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 30 MΩ
125B 50 Ω, 500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 30 MΩ
Dokładność ± (0,6% + 5 zliczeń) 50 Ω ± (2% + 20 zliczeń)
Odczyt pełnego zakresu 50 Ω do 5 MΩ — 5 000 zliczeń, 30 MΩ — 3 000 zliczeń
Prąd pomiaru 0,5 mA do 50 nA, zmniejsza się wraz ze zwiększaniem zakresów
Napięcie obwodu otwartego <4 V
Ciągłość (Cont)
Sygnał dźwiękowy <(30 Ω ± 5 Ω) w zakresie 50 Ω
Prąd pomiaru 0,5 mA
Wykrywanie zwarć o długości ≥1 ms
Dioda
Napięcie pomiarowe przy 0,5 mA >2,8 V
przy obwodzie otwartym <4 V
Prąd pomiaru 0,5 mA
Biegunowość + na wejściu A, - na COM
Pojemność (CAP)
Zakresy 50 nF, 500 nF, 5 μF, 50 μF, 500 μF
Odczyt pełnego zakresu 5000 wskazań
Prąd pomiaru 500 nA do 0,5 mA, zwiększa się wraz ze zwiększaniem zakresów
 
Zaawansowane funkcje miernika
Punkt początkowy Ustawienie bieżącej wartości jako punktu odniesienia
AutoHold (dla A) Przechwytuje i „zamraża” stabilny wynik pomiaru. Po uzyskaniu stabilnego sygnału generowany jest dźwięk. Funkcja AutoHold opiera się na głównym odczycie pomiaru i ma próg 1 Vpp dla sygnałów prądu przemiennego oraz 100 mV dla sygnałów prądu stałego.
Stałe miejsce dziesiętne Aktywowany za pomocą kluczy tłumiących.
 
Odczyt kursora (124B oraz 125B)
Źródła A, B
Pojedyncza linia pionowa Średni, min. i maks. odczyt
Średni, minimum, maksimum i czas od początku odczytu (w trybie ROLL (LISTA), narzędzie w trybie HOLD (WSTRZYMANIE))
Średni, minimum, maksimum i czas od początku odczytu (w trybie RECORDER (REJESTRATOR); narzędzie w trybie HOLD (WSTRZYMANIE))
Wartości harmonicznych w trybie POWER QUALITY (JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ).
Dwie linie pionowe Całkowita amplituda, odczyt odległości i czasu, odwrotny odczyt odległości i czasu
Średni, minimum, maksimum oraz czasowo-odległościowa odczytu (w trybie ROLL (LISTA), narzędzie w trybie HOLD (WSTRZYMANIE))
Dwie linie poziome Odczyt wysoki, niski i całkowita amplituda
Czas narastania lub opadania Czas przejścia, odczyt na poziomie 0% i 100% (ręczna lub automatyczna regulacja poziomu;
regulacja automatyczna możliwa tylko w trybie pojedynczego kanału)
Dokładność Analogicznie jak dokładność oscyloskopu
 
Rejestrator
Rejestrator przechwytuje odczyty pomiaru w trybie rejestratora pomiaru lub w sposób ciągły przechwytuje próbki kształtu przebiegu w trybie rejestratora oscyloskopu. Informacje są przechowywane w pamięci wewnętrznej lub na dodatkowej karcie pamięci SD (w modelach 125B i 124B).
Wyniki są przedstawiane jak na wyświetlaczu rejestratora taśmowego, który tworzy wykres minimalnych i maksymalnych wartości pomiarów w określonym czasie, lub jak na wyświetlaczu rejestratora kształtu przebiegu, który analizuje wszystkie przechwycone próbki.
Odczyty miernika
Szybkość pomiarów Maksymalnie 2 pomiary/s
Rozmiar rejestrowanych danych (min., maks., średnia) 2 M odczyty dla 1 kanału
Okres rejestrowania 2 tygodnie
Maksymalna liczba zdarzeń ="1024"
Zapis kształtu fali
Maksymalna prędkość próbkowania 400 K próbka/s
Rozmiar pamięci wewnętrznej 400 M próbek Zarejestrowany czas
Zakres pamięci wewnętrznej 15 minut przy 500 μs/działkę
11 godzin przy 20 ms/działkę
Rozmiar rejestrowanych danych na karcie SD 1,5 G próbki
Okres rejestrowania na karcie SD 11 godzin przy 500 ms/działkę
14 dni przy 20 ms/działkę
Maksymalna liczba zdarzeń ="64"
 
Jakość energii elektrycznej (tylko w modelu 125B)
Odczyty Wat, VA, var, PF, DPF, Hz
Wat, VA, zakresy var (auto) 250 W do 250 MW, 625 MW, 1,56 GW
Jeśli wybrano: całkowita (% r) ± (2% + 6 zliczeń)
Jeśli wybrano: podstawowa (% f) ±(4% + 4 zliczenia)
DPF od 0,00 do 1,00
PF 0,00 do 1,00 ± 0,04
Zakres częstotliwości 10,0 Hz do 15,0 kHz
40,0 Hz do 70,0 Hz
Liczba harmonicznych DC do 51
Odczyty / odczyty kursora
(podstawowe 40 Hz do 70 Hz)
Vrms / Arms /Wat Każdą harmoniczną z wartości podstawowej można wybrać do osobnego odczytu
Obejmuje częstotliwość wartości podstawowej, kąta fazowego oraz współczynnik K (w A i W)
 
Tester Bus health (działania magistrali) (tylko modele Fluke 125B)
Typ Podtyp Protokół
AS-i NEN-EN50295
CAN ISO-11898
Interbus S RS-422 EIA-422
Modbus RS-232 RS-232/EIA-232
RS-485 RS-485/EIA-485
Foundation Fieldbus H1 61158 rodzaj 1, 31,25 kb
Profibus DP EIA-485
PA 61158 typ 1
 
Różne
Wyświetlacz Typ 5,7-calowy kolorowy wyświetlacz z aktywną matrycą TFT
Rozdzielczość 640 × 480 pikseli
Wyświetlanie kształtu przebiegu Pionowo 10 działek składających się z 40 pikseli
Pozioma 12 działek składających się z 40 pikseli
Zasilanie Zewnętrzne Za pomocą zasilacza BC430
Napięcie wejściowe 10 V DC do 21 V DC
Zużycie energii zwykle 5 W
Złącze wejściowe jack 5 mm
Wewnętrzne Z zestawu akumulatorów BP290
Zasilanie akumulatorowe Akumulator Li-Ion 10,8 V
Czas pracy 7 godzin przy 50% jasności podświetlenia
Czas ładowania 4 godziny, gdy przyrząd testujący jest wyłączony, 7 godzin, gdy przyrząd testujący jest włączony
Dopuszczalna temp. otoczenia 0 do 40°C podczas ładowania
Pamięć W pamięci wewnętrznej mieści się 20 zestawów danych (ekran przebieg i konfiguracja) Gniazdo na kartę Micro SD lub SD(maks. rozmiar 32 GB)
Parametry mechaniczne Wymiary 259 x 132 x 55 mm 
Masa 1,4 kg z zestawem akumulatorów
Interfejs Izolowany optycznie Transfer kopii ekranu (mapy bitowe), ustawień i danych
Złącze USB PC/laptop OC4USB izolowane optycznie adapter/kabel USB (opcjonalnie) za pomocą oprogramowania FlukeView® dla systemów Windows®.
Opcjonalnie adapter Wi-Fi Szybki transwer kopii ekranów (map bitowych) ustawienia i dane przesyłane do komputera PC/laptopa, na tablet, smartfon itp. Urządzenie posiada gniazdo USB w celu dołączenia klucz sprzętowy WiFi. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać portu USB z przewodem.
 
Parametry środowiskowe
Parametry środowiskowe MIL-PRF-28800F, klasa 2
Temperatura Zasilanie akumulatorowe od 0 do 40°C
Zasilanie z zasilacza od 0 do 50°C
Przechowywanie od -20 do 60°C
Wilgotność (podczas pracy) przy 0 do 10°C Bez kondensacji
przy 10 do 30°C 95%
przy 30 do 40°C 75%
przy 40 do 50°C 45%
Przechowywanie przy -20 do 60°C Bez kondensacji
Wysokość Działanie na wysokości 3 km (10 000 stóp) CAT III 600 V
Działanie na wysokości 2 km (6 600 stóp) CAT IV 600 V
Przechowywanie 12 km (40,000 stóp)
EMC — kompatybilność elektromagnetyczna Międzynarodowe IEC 61326-1: Przemysłowy, CISPR 11: grupa 1, klasa A
Korea (KCC) Urządzenia klasy A (przemysłowe urządzenia radiowo-telewizyjne i telekomunikacyjne)
USA (FCC) 47 CFR 15 część B. To urządzenie jest uznawane za zwolnione z klauzuli 15.103.
Łączność bezprzewodowa za pomocą adaptera Zakres częstotliwości od 2412 MHz do 2462 MHz
Moc wyjściowa <100 mW
Klasa szczelności obudowy IP51, wg: IEC60529
Bezpieczeństwo Ogólne IEC 61010-1: Stopień zanieczyszczenia 2
Pomiar IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V/CAT III 750 V
Maks. napięcie na wejściach A i B Prąd na wejściu lub po przewodach 600 Vrms CAT IV dla obniżania wartości znamionowych
Z adapterem złącza bananowego do BNC BB120 600 Vrms dla obniżania wartości znamionowych
Maks. napięcie zmienne, z dowolnego zacisku do masy 600 Vrms Cat IV, 750 Vrms do 400 Hz

Produkty powiązane

Pobierz opis produktu