b2 HVAPDTD  samochód pomiarowy do prób napięciowych i diagnostyki dielektrycznej linii kablowej
search
  • b2 HVAPDTD  samochód pomiarowy do prób napięciowych i diagnostyki dielektrycznej linii kablowej

b2 HVAPDTD samochód pomiarowy do prób napięciowych i diagnostyki dielektrycznej linii kablowej

Samochód pomiarowy do diagnostyki kablowej wnz/tangens delta przy wymuszeniu VLF 0,1Hz do 120 kV DC/85kV rms sinus włącznie, wyposażony zgodnie z ustaleniami z klientem.

 

Regulamin zakupów

Nowoczesne, kompaktowe, mobilne laboratorium diagnostyczne do pomiarów wyładowań niezupełnych oraz tangens delta (tangens kąta stratności dielektrycznej) przy wymuszeniu przebiegu probierczego VLF 0,1 Hz.

To mobilne laboratorium umożliwia przeprowadzenie próby napięciowej VLF 0,1 Hz zgodnie z HD 620 oraz zaleceniami IEEE, pomiar stratności dielektrycznej (tangens delta) oraz pomiar wyładowań niezupełnych w kablach ŚN do 30 kV (dla generatora HVA 90). 

Głowica do pomiaru tangens delta jest ustawiana na stojaczku koło głowicy kabla lub jest bezpośrednio zawieszana na haczyku na końcówce kablowej. Nie jest wymagana kompensacja opaskami ponieważ głowica pomiarowa jest bezposrednio na badanym kablu. Transmisja wyników bezprzewodowa lub przewodowa (Bluetooth lub Bluetooth z przekaźnikiem połączonym przewodem z laptopem w samochodzie pomiarowym)

Filtr wyładowań niezupełnych zawiera impedancje pomiarową (pomiar zgodnie z PN 60270), dzielnik napięciowy oraz obwody filtrujące zakłócenia pochodzące od energoelektronicznego źródła VLF 0,1Hz.Analizator wnz jest wbudowany również w filtr (na fotografii) i komunikuje się również bezprzewodowo lub przewodowo poprzez kabel światłowodowy z komputerem wykorzystywanym do akwizycji danych pomiarowych. Analizator pozwala na:

 

- lokalizację miejsc występowania wnz (mapowanie) w kablu

- wyznaczanie amplitudy wnz

- wyznaczanie intensywności wnz

- napięcia zapłonu

- napięcia gaśnięcia

 

Przed pomiarem wnz następuje kalibracja (kalibrator na fotografii)

 

W technologii z stała częstotliwością probierczą nie występuje efekt maskowania wnz tak jak w technologiach o częstotliwości probierczej niedeterministycznej np. systemach pracujących z falą wędrowną.

b2pdtdvan