System detekcji zwarć zwojowych wirników turbo i hydrogeneratorów
search
  • System detekcji zwarć zwojowych wirników turbo i hydrogeneratorów

System wykrywania zwarć zwojowych w wirnikach generatorów Generatortech

System monitorujący zwarcia zwojowe w wirnikach turbo i hydro generatorów produkcji Generatortech.

 

Regulamin zakupów

System pomiarowy (dla dużych maszyn wirujących) do wykrywania zwarć zwojowych w ich wirnikach dokonuje pomiaru zmian indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej pomiędzy wirnikiem a stojanem maszyny. W celu późniejszej analizy zwarć zwojowych dokonuje się rejestracji zmian gęstości strumienia magnetycznego nad każdym żłobkiem wirnika przy zmiennych warunkach obciążenia. Indukcja magnetyczna nad żłobkiem uzależniona od ilości aktywnych (nie zwartych) zwojów jest porównywana z indukcją magnetyczną nad żłobkiem przeciwnego bieguna wirnika. Pozwala to wyznaczyć ilość nieaktywnych (zwartych) zwojów w uzwojeniu wirnika (patrz rys. 2). Porównanie z poprzednio zapisanymi danymi (sygnaturą zmian indukcji magnetycznej) poprawia dokładność analizy.

FluxProbe