System pomiarowy MEGGER PRIMEON do lokalizacji uszkodzeń i diagnostyki kablowej

PRIMEON

Fabrycznie nowy

System pomiarowy MEGGER PRIMEON do lokalizacji uszkodzeń i diagnostyki kablowej

Więcej szczegółów

Więcej informacji

  • Pomiar rezystancji izolacji
  • Metody reflektometryczne (radar kablowy)
  • Próby wytrzymałości izolacji kabla napięciem wyprostowanym (DC)
  • Kondycjonowanie miejsca uszkodzenia metodą dopalania izolacji
  • Lokalizacja wstępna wysokonapięciowymi metodami oscylacyjnymi z zastosowaniem reflektometru
  • Lokalizacja dokładna metodą akustyczno–sejsmiczną i elektromagnetyczną z zastosowaniem wielozakresowego generatora udarów
  • Próby napięciowe powłoki kabla i lokalizacja dokładna nieszczelności powłoki

PRIMEON to kompletny system lokalizacji uszkodzeń z możliwością doposażenia w urządzenie probiercze VLF i aparaturę pomiarową do diagnostyki wyładowań niezupełnych. Integralnymi elementami systemu PRIMEON są: reflektometr Teleflex® RDR do lokalizacji wstępnej metodami impulsowymi, moduł pomiaru rezystancji izolacji, potężne źródło napięcia stałego (DC), wielostopniowy generator udarów do lokalizacji dokładnej z zastosowaniem odbiornika udarowego digiPHONE+2, urządzenie dopalające ze składową wysokiej częstotliwości do kondycjonowania miejsc uszkodzeń i zestaw metod niskonapięciowych i wysokonapięciowych do lokalizacji wstępnej uszkodzeń z zastosowaniem reflektometru. Całość obsługiwana jest z jednego centralnego pulpitu z graficznym interfejsem użytkownika

Lokalizacja uszkodzeń kabli

Metody

-     Próby napięciowe DC (napięciem wyprostowanym) i pomiar rezystancji izolacji w celu rozpoznania charakteru uszkodzenia

-     Lokalizacja wstępna metodą reflektometryczną niskonapięciową i metodami reflektometrycznymi wysokonapięciowymi (ARM, ICE, Decay)

-     Kondycjonowanie uszkodzeń metodą dopalaniaizolacji

-     Lokalizacja dokładna z zastosowaniem generatora udarów

-     Lokalizacja dokładna uszkodzeń ziemnozwarciowych (nieszczelności) powłoki kablowej metodą spadku napięcia na powierzchni ziemi (napięciakrokowego)

Rozpoznanie charakteru uszkodzenia

Próba napięciem DC

0 ... 40 kV, In = 50 mA w cyklu ciągłym, Imax = 850 mA

Pomiar rezystancji izolacji

0 ... 20 kV na zakresach 5 / 10 / 15 / 20 kV

Zakres pomiaru: 100 Ω ... 650 MΩ

Wykrycie przebicia

0 ... 40 kV

Reflektometr (lokalizator impulsowy, radar kablowy)

Typ reflektometru

Teleflex® RDR, fizycznie i funkcjonalnie zintegrowany z systemem lokalizacji uszkodzeń

Impuls sondujący

Bipolarny

Amplituda impulsu

±100 V, regulowana dwustopniowo

Szerokość impulsu

20 ns ... 10 µs

Moc impulsu

Nieograniczony czas pracy w reżimie ciągłym z nieograniczoną liczbą powtórzeń impulsu o pełnej mocy, szerokości 10 µs i napięciu ±100 V przy dowolnej impedancji kabla

Certyfikacja niezależna

Tak, proces generowania i wysyłania impulsów został przetestowany i uzyskał certyfikat DAkkS

Zakres dynamiki odpowiedzi

115 dB

Technika ProRange

Tak, +40 dB wykładnicza, zależna od odległości kompensacja tłumienności kabla

Częstotliwość próbkowania

533 MHz

Zasięg pomiaru XR

20 m ... 320 km przy v/2 = 80 m/µs

Wzmocnienie sygnału YG

Regulowane w zakresie 0 ... 100%

Rozdzielczość

0,1 m przy v/2 = 80 m/µs

Dokładność

0,1%

Dokładność podstawy czasu

< 50 ppm

Zakres prędkości propagacji v/2

10 ... 149,9 m/µs, może być wyrażona również w stopach/µs lub ułamku prędkości światła (nvp)

Impedancja wyjściowa

50 Ω

Kompensacja

Wewnętrzna kompensacja nie jest konieczna

Lokalizacja wstępna metodami wysokonapięciowymi z zastosowaniem reflektometru

Metoda ARM Best Picture Multishot (odbicie impulsu sondującego od krótkotrwałego łuku elektrycznego z rejestracją 32 reflektogramów na udar i wyborem najlepszego obrazu)

Metoda

Metoda zgodna z oryginalną techniką opatentowaną w roku 1965.

Porównywany jest przebieg odniesienia (obraz „zdrowy”) z przebiegiem uszkodzenia. Pomiar jest dwuetapowy: w pierwszym etapie rejestrowany jest niskonapięciowy przebieg reflektometryczny, na którym zwarcia wysokoomowe nie są widoczne. W drugim etapie z generatora udarów poprzez filtr ARM wysyłany udar napięciowy wywołujący przebicie i zapłon łuku elektrycznego w miejscu uszkodzenia. W czasie palenia się łuku z reflektometru wysyłana jest seria impulsów sondujących, które odbijają się od łuku i powracają do reflektometru. Oba obrazy reflektometryczne są nakładane na siebie. Uszkodzenie znajduje się w miejscu, w którym reflektogramy się rozchodzą.

Napięcie udaru

0 ... 32 kV na kilku zakresach

Filtr ARM

Indukcyjny, zapewniający uzyskanie zapłonu w miejscu uszkodzenia i stabilizację łuku świetlnego

Technika Multishot

Reflektometr Teleflex® RDR rejestruje 32 reflektogramy na jeden udar napięciowy

Best Picture

Reflektometr Teleflex® RDR analizuje 32 zarejestrowane reflektogramy, wybiera najlepszy i wyświetla go na ekranie

ICE (metoda oscylacyjna wędrownej fali prądowej)

Metoda

Reflektometr Teleflex® RDR nie wysyła własnych impulsów sondujących, lecz rejestruje zaburzenia prądowe wywołane zapłonem luku w miejscu uszkodzenia, który powstaje w wyniku udaru napięciowego wysyłanego z generatora udarów. Gasnąca oscylacyjna fala prądowa jest rejestrowana w reflektometrze poprzez sprzęgacz prądowy. Odległość między kolejnymi szczytami fali odpowiada odległości do uszkodzenia.

Napięcie udaru

0 ... 32 kV na kilku zakresach

Decay (metoda oscylacyjna wędrownej fali napięciowej)

Metoda

Podobnie jak w metodzie ICE, reflektometr Teleflex® RDR nie wysyła własnych impulsów, lecz rejestruje zaburzenia napięciowe wywołane przebiciem w miejscu uszkodzenia. Aby spowodować przebicie (zapłon łuku), pojemność kabla jest ładowana napięciem stałoprądowym do momentu, gdy osiągnięte zostanie napięcie przebicia. Energia zgromadzona w pojemności kabla rozładowuje się przez zwarcie, wytwarzając gasnącą napięciową falę wędrowną rejestrowaną w reflektometrze.

Napięcie probiercze

0 ... 40 kV

 

Lokalizacja dokładna uszkodzeń

Metoda akustyczno sejsmiczna z pomiarem koincydencji fali akustycznej i elektromagnetycznej

Generator udarów

STX

Zakresy napięć

Wersja standardowa: 3 zakresy napięcia; wersja rozszerzona: 4 zakresy napięcia

0 ... 8kV

0 ... 16kV

0 ... 32kV

Opcjonalnie 0 ... 4kV

2000J

2000J

2000J

1100J

Częstotliwość udarów

Regulowana: interwał 3 ... 10 s (6 ... 20 udarów na minutę) lub pojedynczy udar

Czas ładowania kondensatora

3 sekundy do pełnego napięcia 32 kV

Zalecany odbiornik odarowy

digiPHONE+2

Kondycjonowanie uszkodzeń

Dopalanie izolacji

 

Technologia

Urządzenie dopalające ze składową wysokiej częstotliwości

Prąd dopalania

0 ... 5 kV, 850 mA; 0 ... 10 kV, 400 mA; 0 ... 20 kV, 200 mA; 0 ...40 kV, 100 mA

Próby napięciowe powłoki izolacyjnej (płaszcza) kabla

Napięcie probiercze

0 ... 20 kV DC w podziale na zakresy 3 / 5 / 10 / 20 kV

Lokalizacja dokładna uszkodzeń

Metoda spadku napięcia na powierzchni ziemi (napięcia krokowego)

Zakresy napięcia

0 ... 5 kV; 0 ... 10 kV; 0 ... 20 kV; Imax = 850 mA

Taktowanie napięcia

0,5:1; 1:3; 1;4; 1;6 (sygnał-przerwa w sekundach)

Ciężar

Wersja standardowa

Od 125 kg

Parametry środowiskowe

Temperatura robocza

-20ºC ... +55ºC; z modułami diagnostycznymi: 0ºC ... +55ºC w pomieszczeniu operatora

Temperatura przechowywania

-40ºC ... +70ºC jednostka wysokonapięciowa

Zasilanie systemu pomiarowego

Napięcie zasilania

230 V ± 10%, 50 Hz (120 V, 60 Hz)

Pobór mocy

< 3 kVA

Połączenia systemu pomiarowego i przewody pomiarowe

Wyjście wysokonapięciowe

Economy 50

(opcja ekonomiczna)

1 x przewód jednofazowy 50 m, na bębnie T4 HV obsługiwanym ręcznie

Professional 50

(opcja profesjonalna)

1 x przewód jednofazowy 50 m, na bębnie T4 HV z napędem silnikowym

Valley Forge

1 x adapter kablowy 4 m do bębnów T1 Valley Forge i HDW

Kable niskiego napięcia (uzupełniające)

Economy 50

(opcja ekonomiczna)

1 x kabel zasilania z sieci 50 m na bębnie obsługiwanym ręcznie, wtyczka Schuko z zabezpieczeniem NAS 16

1 x przewód uziemienia ochronnego, 50 m na bębnie obsługiwanym ręcznie 1 x przewód uziemienia odniesienia do blokady bezpieczeństwa F-U, 15 m

Comfort 50

(opcja komfortowa)

1 x kabel zasilania z sieci 50 m na bębnie, zwijanie ręczne linką, wtyczka Schuko z zabezpieczeniem NAS 16

1 x przewód uziemienia ochronnego, 50 m na bębnie, zwijanie ręcznelinką

1xprzewóduziemieniaodniesieniadoblokadybezpieczeństwaF-U,15m

Wyjście reflektometru - połączenie niskonapięciowe

Economy 50

(opcja ekonomiczna)

1 x trójfazowy kabel koncentryczny, 50 m, zwijany ręcznie

Comfort 50

(opcja komfortowa)

1 x trójfazowy kabel koncentryczny, 50 m, zwijany ręcznie linką

Zewnętrzny moduł bezpieczeństwa (wyłącznik awaryjny, wyłącznik kluczykowy, sygnalizacja świetlna)

Economy 15

(opcja ekonomiczna)

1 x kabel sygnalizacyjny ESE, 15 m, z gniazdem zewnętrznym, przechowywany na haku na ścianie pojazdu lub na bębnie

Economy 50

(opcja ekonomiczna)

1 x kabel sygnalizacyjny ESE, 50 m, z gniazdem zewnętrznym przechowywany na haku na ścianie pojazdu lub na bębnie

Rozbudowa systemu – pakiety opcjonalne związane z lokalizacją uszkodzeń kabli

 

Teleflex® - rozszerzenia

Zwiększenie możliwości pomiarowych reflektometru Teleflex® RDR

Amplituda impulsu

± 250 V regulowana czterostopniowo

Szerokość impulsu sondującego

20 ns ... 30 µs

Moc impulsu

Nieograniczony czas pracy w reżimie ciągłym z nieograniczoną liczbą powtórzeń impulsu o pełnej mocy, szerokości 30 µs i napięciu ±250 V przy dowolnej impedancji kabla

Certyfikacja niezależna

Tak, proces generowania i wysyłania impulsów został przetestowany i uzyskał certyfikat DAkkS

Zasięg pomiaru XR

20 m ... 1280 km

Zaawansowana funkcja redukcji szumów

Tak

Zaawansowana funkcja uśredniania sygnału (redukcja wpływu szumu losowego)

Tak, 3 tryby pracy

Wzmocnienie sygnatury odbitego sygnału

Tak

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego

Generator (nadajnik) sygnału w pasmie akustycznym

Technologia

Wzmacniacz klasy D, nadajnik fizycznie i funkcjonalnie zintegrowany z systemem pomiarowym, obsługa zautomatyzowana

Moc wyjściowa sygnału

250 W

Liczba częstotliwości

5

Zalecany odbiornik

Zestaw digiPHONE+2 NTRX, alternatywnie Ferrolux RX lub CARLOC

Kondycjonowanie miejsca uszkodzenia

Urządzenie dopalające z lokalizacją wstępną uszkodzenia metodą reflektometryczną (odbicie od miejsca dopalania)

Technologia

Urządzenie dopalające rezonansowe; płynnie regulowane napięcie wyjściowe w całym zakresie, bez zaczepów transformatora, bez sprzęgaczy diodowych, bez ręcznego przełączania, urządzenie w pełni zintegrowane z systemem bezpieczeństwa PRIMEON

Napięcie i prąd

0 ... 15 kV DC, Imax = 25 A

Lokalizacja wstępna uszkodzenia

Metoda reflektometryczna ARM – odbicie od łuku świetlnego (obserwacja procesu dopalania na ekranie reflektometru), 0 ... 15 kV

Szczelność powłoki kabla

Wyposażenie dostępne w najbliższej przyszłości

 

Rozbudowa systemu – pakiety opcjonalne związane z lokalizacją uszkodzeń kabli

 

Urządzenie probiercze VLF - próba napięciem wolnozmiennym

Opcja BASIC

Kształt napięcia probierczego

0,1 Hz sinusoidalne (VLF Sine)

Integracja z systemem

Funkcjonalnie moduł w pełni zintegrowany z systemem PRIMEON

Napięcie

0 ... 62 kVszczyt (wartość skuteczna 0 ... 44 kV)

Obciążenie pojemnościowe

1 µF dla częstotliwości zgodnej z normą 0,1 Hz i pełnego napięcia wyjściowego 62 kVszczyt 10 µF dla niższych napięć/częstotliwości

Opcja PROFESSIONAL

Dostępna wkrótce

Diagnostyka kabli

Opcja BASIC

Metoda

Próba napięciem wolnozmiennym sinusoidalnym (VLF Sine) 0,1 Hz z jednoczesnym pomiarem współczynnika strat dielektrycznych (tg delta)

Integracja z systemem

Funkcjonalnie moduł w pełni zintegrowany z systemem PRIMEON

Napięcie

0 ... 62 kVszczyt (wartość skuteczna 0 ... 44 kV)

Pomiar tg delta

Wbudowany; odpowiedni do kabli SN o napięciu znamionowym do 36 kV

Dokładność pomiaru tg delta

10-4

Rozdzielczość pomiaru tg delta

10-5

Automatyczna ocena

Tak, ocena wyniku według normy IEEE 400.2

Opcja ADVANCED

Dostępna wkrótce

Opcja PROFESSIONAL

Dostępna wkrótce

OpcjaULTIMATE

Dostępnawkrótce

Produkty powiązane

Pobierz opis produktu