Generator probierczy VLF 0,1 Hz HVA 30

Fabrycznie nowy

Generator probierczy HVA 30 produkcji b2 electronic to kompaktowy lekki generator probierczy VLF 0,1 Hz do badania elektroenergetycznych kabli polimerowych o napięciu znamionowym do 6 kV napięciem sinus oraz 13 kV napięciem prostokąt.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Niezwykle mały, lekki generator VLF (do 23 kV RMS czysty sinus) oraz DC do 30 kV napięcia stałego, świetnie nadający się do badań w sieciach 6 kV (kopalnie i niektóre zakłady przemysłowe). Występuje w wersji zwykłej HVA 30 (do 23 kV RMS czysty sinus, obciążenie do 0,5 uF przy 23 kV)  i mocnej HVA 30-5 (3,4 uF przy 23 kV RMS). Dodatkową zaletą jest fakt, że mierzy na bieżąco pojemność (potrafi automatycznie odstroić się od 0,1 Hz aby dostosować się częstotliwością przebiegu probierczego do obciążenia, np. dłuższy kabel) oraz rezystancję izolacji oraz prąd próby napięciowej. Opis w załączonych broszurkach. Wersja HVA-30-5 potrafi również dopalać (kondycjonować uszkodzenia kablowe) i świetnie spisuje się podczas prób powłoki kablowej. Posiada pamięć na wyniki pomiarowe oraz pamięć programowalnych szablonów probierczych dla różnych obiektów badań (np. kabel XLPE, kabel EPR, kable o różnych poziomach napięć (0,5 Uo, 1 Uo, 1,5 Uo, 2 Uo , silniki, generatory, przepusty, inne obiekty badań)

 

HVA 30 oraz HVA 30-7 współpracują wraz z urządzeniami TD 30 (pomiar definicyjny tangens delta) oraz PD 30 (pomiar wyładowań niezupełnych zgodnie z PN 60 270). Razem z tymi opcjonalnymi urządzeniami tworzą najmniejszy przenośny system diagnostyki wnz/tan delta dla kabli 6 kV do 10 kV na świecie !!! System nadaje się nawet do badań "dołowych" w kopalniach węgla kamiennego. Składa się wtedy z 3 lub 4 walizek przenośnych (masa najcięższej walizki w wersji mocniejszej HVA 30-5 to 53 kg,  w wersji słabszej HVA 30 (do 0,5 uF przy 23 kV) to tylko 26 kg. Taki kompletny system można zakupić w etapach.

 

1. Zakup generatora próby napięciowej VLF 23 kV/DC 30 kV (w wersji słabszej lub mocniejszej) daje możliwość wykonywania prób napięciowych VLF (kable o izolacji roboczej polimerowej) oraz DC (kable o izolacji roboczej papierowo olejowej)

2. Zakup walizki z systemem do pomiaru tangens delta (daje możliwość bardzo szybkiej diagnostyki ogólnego stanu kabla, np. zamoczenie, drzewienie wodne, ogólne zestarzenie, informacja o mocno rozwijającym się drzewku wyładowań niezupełnych). Jest to system całkowicie zautomatyzowany): naciskamy przycisk i dostajemy wynik

3. Zakup systemu do diagnostyki wyładowań niezupełnych (pełne mapowanie wyładowań, pomiar napięcia zapłonu oraz gaśnięcia, pomiar amplitudy i intensywności wnz, obserwacja zależności fazowych wnz (PHASE RESOLVED PATTERN RECOGNITION)