Program szkolenia w zakresie analizy parametrów i jakości energii elektrycznej dla zakładów produkcyjnych: 

 1. Wyjaśnienie pojęcia „Jakość energii elektrycznej”. Opis parametrów elektrycznych podlegających analizie. Ekonomiczne i społeczne skutki złej jakości energii.
 2. Podstawy elektrotechniczne analizy parametrów energii elektrycznej (przypomnienie podstaw elektrotechniki teoretycznej).
 3. Opis sprzętu pomiarowego do badania parametrów energii elektrycznej. Rejestratory i analizatory parametrów energii elektrycznej oraz systemy pomiarowe do pomiarów “on-line” jakości energii elektrycznej.
 4. Omówienie normy jakościowej PN 50160, rozporządzenia ministra gospodarki oraz prawa energetycznego w aspekcie zapewnienia wysokiej jakości dostarczanej zakładom energii elektrycznej.
 5. Omówienie normy PN 61000-4-30 (norma metrologiczna: metody i algorytmy pomiarowe). Omówienie pozostałych norm stosowanych przy produkcji analizatorów oraz podczas pomiarów i analizy JEE.
 6. Nowoczesny sprzęt metrologiczny do analizy i rejestracji energii elektrycznej (FLUKE, PSL, SONEL, DRANETZ, itp.)
 7. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem analizatora klasy A FLUKE 435 II, FLUKE 1750 oraz PQube 2, PQube 3  oraz sprzętowego emulatora zakłóceń: zapady i wzrosty napięcia, harmoniczne, asymetria, transienty, migotanie oświetlenia/wahania napięcia. Badanie prądów rozruchowych. 
 8. Praca z oprogramowaniem analitycznym na przykładzie programów FLUKE PowerLog, ELEKTROTEK PQDiffractor. Przykładowa analiza danych zapisanych w sieci zakładowej.
 9. Przyczyny powstawania zniekształceń parametrów energii elektrycznej.
 10. Metody poprawiania jakości energii elektrycznej oraz eliminacji zakłóceń. Nowoczesny sposób projektowania instalacji elektrycznych pod kątem zapewnienia prawidłowej jakości energii elektrycznej.
 11. Wpływ urządzeń energoelektronicznych na jakość energii elektrycznej (pogorszenie i korekcja parametrów JE).
 12. Przyszłość zagadnienia jakości energii elektrycznej w aspekcie prawnym i technicznym.
 13. Typowe błędy popełniane podczas analizy jakości energii elektrycznej i metody ich niwelacji.
 14. Nowe zjawiska pojawiające się w sieciach elektroenergetycznych (supraharmoniczne) i sprzęt do ich oceny i analizy.
 15. Podsumowanie i sesja Q&A.
 16. Dyskusja.
Szkolenie może być przeprowadzone w zakładzie u klienta lub w naszej siedzibie. W kwestii terminów i kosztów prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy.