INFORMACJE

Producenci

Detekcja, pomiar i lokalizacja wyładowań niezupełnych - badania WNZ w kablach elektroenergetycznych

Detekcja, pomiar i lokalizacja wyładowań niezupełnych - badania WNZ w kablach elektroenergetycznych

Badania WNZ w kablach elektroenergetycznych SN/WN/NN

badania wnz

W badaniach terenowych wyładowań niezupełnych kluczową informacją jest lokalizacja skupisk WNZ na długości linii kablowej ! Gdy widzimy skupisko na reflektogramie (wykres TDR- Time Domain Reflectometry) możemy na podstawie znajomości prędkości propagacji impulsów w kablu ocenić lokalizację uszkodzenia izolacji roboczej, wtedy odczytać poziom WNZ na tej lokalizacji i charakter uszkodzenia na podstawie wykresu PRP, aby podjąć działania naprawcze. Wpierw jednak oceniamy poziom szumów zakłócających oraz przeprowadzamy kalibrację IEC60270.

przyczepa rezonansowa

Terenowe pomiary wyładowań niezupełnych WNZ (pomontażowe, odbiorcze oraz w eksploatacji) są szczególnie ważne w liniach kablowych wysokich i najwyższych napięć. Na slajdzie powyżej przykładowa naczepa rezonansowa do badań wysokonapięciowych. Pomiary są wykonywane analizatorem PD SMART z funkcją reflektometryczną CFL (Cable Fault Location – TDR).

badania wnz

W pomiarach maszyn wirnikowych zazwyczaj stosuje się kondensatory sprzęgające ze zintegrowaną impedancją pomiarową i z rozdzielaczem sygnału zespolonego na sygnały WNZ oraz sygnał napięcia probierczego (do synchronizacji PRP). Powyżej przytoczono zapisy normy IEC 60034-27, w której opisano zalecany przebieg napięcia probierczego (schodkowa sekwencja probiercza).

bramkowanie

Bramkowanie WNZ polega na chwilowym „oślepieniu” analizatora wyładowań niezupełnych na zjawisko niepożądane (zakłócenie), które mogłoby przeszkadzać w ocenie pomiarowej IEC 60270. Powyżej na slajdzie widać zainstalowaną antenę bramkującą. Dobrze jest mieć tą funkcję już wbudowaną w analizator (bez konieczności dokupowania drugiego analizatora w przyszłości, gdy pojawią się problemy z zakłóceniami. Często użytkownicy zapominają o tej przydatnej funkcjonalności).

Niekonwencjonalne metody pomiaru WNZ (akustyka, UHF, UV)

metoda akustyczna

Pomiar niekonwencjonalny nie jest wyrażany w wartościach ładunku pozornego Qiec !!!Pojawiają się czasami nieprofesjonalnie przygotowane publikacje, które podają wyniki pomiarów niekonwencjonalnych WNZ w Qiec. Jest to błędna praktyka ! Tutaj zazwyczaj wyniki są podawane w dBm, dBµV, mV lub w liczbie zliczeń WNZ w pewnym oknie czasowym (kamery ulotowe UV) !

aparatura pomiarowa

Przykładowe obiekty badane i monitorowane za pomocą aparatury pomiarowej do detekcji pomiarów wyładowań niezupełnych.

urządzenia pomiarowe

Zestawienie popularnych urządzeń pomiarowych DOBLE do pomiarów wyładowań niezupełnych WNZ.

czujniki pomiarowe

Zestawienie popularnych czujników do pomiarów WNZ. Szczególnie ciekawymi czujnikami są:

  • sonda zaworowa do badań posiewu WNZ w kadzi transformatora olejowego mocy (Drain Valve, występuje również jako giętka z kamerą wziernikową)
  • przekładnik pomiarowy HFCT oraz RFCT (do badań w paśmie radiowym EMI – Electromagnetical Interference)
  • antena kierunkowa UHF o wysokim zysku antenowym (jej kompaktowość jest wymogiem pracy na stacjach elektroenergetycznych). Ma laserowy celowniki kolimacyjny !
  • czujniki akustyczne o różnych częstotliwościach rezonansowych dla różnych obiektów badanych

przeglądy wnz

pomiar wnz

Każdy rodzaj uszkodzenia izolacji daje specyficzny „odcisk palca” czyli sygnaturę w dziedzinie częstotliwości jak również w dziedzinie czasu.

przegląd wnz

detekcja wnz

sonda zaworowa

zakładanie sondy

DOBLE dopracował procedurę bezpiecznego zakładania anteny (sondy) zaworowej WNZ UHF również bez wyłączania transformatora.

zestaw pomiarowy

Specjalny szerokopasmowy przedwzmacniacz UHF poprawia stosunek sygnał szum podczas badań WNZ w kadzi transformatora. Podłączany jest oczywiście bezpośrednio przy antenie.

pomiar wnz

czujnik uhf

Producenci transformatorów stosują już od dawna takie czujniki i jest to przyszłość jeżeli chodzi o monitoring online transformatorów mocy. Również w Polsce!

lokalizacja wnz

Aby obniżyć niepewność decyzyjną w zakresie odstawienia eksploatacyjnego transformatora trzeba zlokalizować przestrzennie miejsce występowania wyładowań niezupełnych w kadzi trafo. Służy do tego zestaw triangulacyjny akustyczny WNZ. Przykładem jest DOBLE DFA 500 (również przydatny dla pomiarów WNZ w GIS).

W trzeciej cześci przedstawimy Państwu zasadę działania kamery ulotowej