INTERENG INTERFLEX 130 - reflektometr jednofazowy z metodą odbicia od łuku

INTERFLEX 130

Nowy

Nowoczesny, mikroprocesorowy reflektometr kablowy INTERFLEX 130 produkcji INTERENG KMT służy do lokalizacji wstępnej uszkodzeń kabli w trybie niskonapięciowym (pomiar bezpośredni) oraz w trybach wysokonapięciowych (odbicie od łuku ART, DECAY, dopalanie z podglądem). Duży, kolorowy ekran LCD zapewnia komfort podczas prac terenowych z reflektometrem. Dostarczany w wytrzymałej walizce transportowej.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Przyrząd komunikuje się z użytkownikiem poprzez intuicyjne i przejrzyste menu. Kolorowy ekran LCD o dużej przekątnej daje bardzo dużą wygodę użytkową. Przyrząd posiada 256 pozycji pamięciowych dla reflektogramów wraz z przynależnymi nastawami. Istnieje możliwość transmisji reflektogramów z i do reflektometru INTERFLEX 130.

Reflektometr InterFlex 130 pozwala na lokalizację wstępną uszkodzeń w kablach energetycznych, teletechnicznych oraz na liniach napowietrznych należących do zakładów energetycznych oraz przemysłowych. Stanowi on wraz z przystawką ARTi znakomite uzupełnienie starych systemów pomiarowych nie dysponujących tą przydatną metodą pomiarową. Powala na dokładny pomiar odległości do miejsca występowania uszkodzeń, które powodują zakłócenie w impedancji falowej badanego obiektu. Przyrząd współpracuje z przystawką odbicia od łuku ART oraz źródłem wysokiego napięcia umożliwiając szybką i skuteczną lokalizację uszkodzeń wysokoomowych i przemijających.

INTERFLEX 130 dane techniczne

Jeżeli uszkodzenia namierzane mają zbyt wysoką impedancję to można sprzężyć InterFlex 130 z przystawką odbicia od łuku ART (Arc Reflection Technique – ARTi). Pomiar w metodzie ARTi odbywa się w 2 krokach. W pierwszym kroku następuje zapis obrazu zdrowego (bez przeskoku udarowego w kablu). W drugim kroku następuje zapis obrazu zapisywanego w momencie powstania przeskoku. Udar z generatora udarowego wywołuje w miejscu uszkodzenia wysoko omowego powstanie łuku elektrycznego (zwarcia przemijającego), który jest bez problemu widoczny na ekranie reflektometru w postaci odbicia ujemnego. Oba obrazy zostają następnie wyświetlone razem a miejsce uszkodzenia automatycznie zaznaczone tam gdzie oba reflektogramu zaczynają się wyraźnie różnić:

ARTi idea

Reflektometr InterFlex 130 dysponuje cyfrową akwizycją sygnałów pomiarowych oraz cyfrowym sterowaniem. Za pomocą przejrzystego ekranu i ergonomicznych elementów obsługowych dostarcza on danych pomiarowych w czytelnej postaci i automatyzuje znaczącą część procesu pomiarowego. Nastawy pomiarowe wraz z wynikami pomiaru są permanentnie wyświetlane na ekranie.

Po uruchomieniu przyrządu wystarcza jedno naciśnięcie przycisku, aby przeprowadzić pomiar lokalizacyjny. Kolejność pozycji w menu przyrządu odpowiada typowej kolejności pomiaru kablowego z użyciem reflektometru. Tzw. „podmenu” polepszają przejrzystość na ekranie. Podczas pomiaru pomiarowiec jest naprowadzany licznymi komunikatami na właściwe czynności pomiarowe. Początek kabla badanego, jego koniec oraz miejsce uszkodzenia zostają zaznaczone kursorami na ekranie, a pomiar odległości do miejsca uszkodzenia jest wyświetlony w postaci numerycznej w metrach powyżej. Do dyspozycji są funkcje automatyzacyjne ułatwiające lokalizację uszkodzeń (Autozakres, automatyczne ustawienie kursorów początku, końca kabla i miejsca uszkodzenia kabla). Wyniki działania funkcji automatyzacyjnych mogą zostać ręcznie skorygowane. Nastawy można wykonywać za pomocą dwóch elementów nastawczych: potencjometru do nastawy wzmocnienia oraz nastawnika kodowego do obsługi oprogramowania wbudowanego. Dzięki rozdzieleniu nastawy wzmocnienia (potencjometr) od nastaw pozostałych w oprogramowaniu możliwa jest zmiana wzmocnienia w trakcie procesu pomiarowego.bez konieczności wychodzenia z bieżącej funkcji pomiarowej. Dopasowanie sygnałowe zostało dzięki temu znacznie uproszczone. Wysoka prędkość odświeżania pozwala na wizualizację szybkich zmian na reflektogramach i pracę w czasie rzeczywistym. W metodzie ART aktualizacja odbywa się co jeden udar. Dzięki funkcjom archiwizacyjnym można łatwo i sprawnie zarządzać zapisanymi danymi pomiarowymi i nastawami pomiarowymi.

Dostarczane jest oprogramowanie do transferu i archwizacji na PC. Zarówno oprogramowanie wbudowane w reflektometr, jak i oprogramowanie na PC jest dostępne w języku polskim.

Produkty powiązane

Pobierz opis produktu